آموزش مبانی قرآن در دوره ابتدایی

روش تدریس دروس کامل قرآن ابتدایی

مطالب وبلاگ

 استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع مجاز و حلال می باشد

 روش تدریس پیام قرآنی 

 روش های یادگیری قرآن 

 روش تدریس قرائت قرآن 

 روش تدریس روخوانی قرآن 

 جایگـاه و تاریخچـه قرآن کـریم 

 آشنایی با پیام و داستان قـرآنی 

 روش تـدریس داسـتان های قرآنی 

 ویژگی های برنامه فعلی آموزش قرآن 

 کاستی ها و ضرورت ها در آموزش قرآن 

 فلسفه آمـوزش قرآن در آمـوزش و پرورش 

 معرفی اجـزای آمـوزش قـرآن دوره ابتـدایی 

 اصـول حاکـم بر برنامه درسی آمـوزش قـرآن 

 نقش رسم الخـط در آمـوزش روخوانی قرآن 

 مبانی روش آموزش قـرآن در دوره ابتدایی 

 مبانی روش تدریس داستان های قـرآنی 

 کلاس قرآن ، کلاسی جذاب و با نشاط 

 مبانی ارزشیابی پیشـرفت تحصیلی 

 انواع ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 

 ویژگی ها معلّمان در آموزش قرآن 

 روش اشاره کردن به لوحـه آموزشی 

 رسانه های آمـوزشی و کمـک آموزشی 

 اهـداف کلی آمـوزش قرآن در دوره ابتـدایی 

 روش تدریس درک معنای کلمه ها و ترکیب ها 

 نقش نهادهای جامعه در توسعه فرهنگ آموزش قرآن 

+ نوشته شده در  جمعه 21 مرداد1390ساعت   توسط جواد بوجاری ورزنه  | 

مطالب قدیمی‌تر