آموزش مبانی قرآن در دوره ابتدایی

روش تدریس دروس کامل قرآن ابتدایی

نقش نهادهای جامعه در توسعه فرهنگ آموزش قرآن

بخش های داخل آموزش و پرورش :
 
مدیران مدارس : شرکت در دوره های ضمن خدمت قرآن ، تشکیل جلسات قرآنی در مدارس و مسجد ،
نظارت کامل بر روش تدریس معلّمان در درس قرآن و فراهم نمودن دوره ضمن خدمت ، بازدید از کلاسها
و ارزیابی دانش آموزان ، فراهم نمودن لوحه و نوار و کتاب راهنما و ...،  تشکیل جلسه با مادر دانش آموزان
 
کارشناسان دوره ابتدایی : مهم ترین وظایف آنها ارتقای سواد قرآنی خویش ، برگزاری جلسات برای توسعه
انس با قرآن ،  بازدید از مدارس و نظارت کامل در نواقص، فراهم نمودن شرایط دوره های ضمن خدمت ،
 فراهم نمودن کتاب های راهنمای معلّم و لوحه آموزشی ، تشویق معلّمان و مدیران موفّق
 
دارالقرآن و فعالیت های مکمل قرآنی : برگزاری مسابقات قرآنی توسط معاونت پرورشی در سطح مدارس
 
بخش های خارج از آموزش و پرورش :

خانواده : بیشترین تأثیر را بر کودکان دارد.نقش پذیری از والدین و الزام آموزش قرآن توسط پدر.

ارتباط با اولیا و دعوت از آنها به ویژه مادران در آغاز سال تحصیلی و آشناکردن آنها با برنامه های
آموزشی .ارتقای سواد قرآنی و انس دائمی اولیا با قرآن بیشترین تأثیر را بر فرزند دارد.
 
مساجد و سایر نهادهای مردمی : ارتباط معلمان با مساجد و تشویق دانش آموزان به شرکت در آنها
 
صدا و سیما و سایر نهادهای دولتی : ارتباط معلمان با وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی و ...
+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۵ مهر۱۳۸۹ساعت   توسط جواد بوجاری ورزنه  |