X
تبلیغات
آموزش مبانی قرآن در دوره ابتدایی - نقش نهادهای جامعه در توسعه فرهنگ آموزش قرآن

آموزش مبانی قرآن در دوره ابتدایی

روش تدریس دروس کامل قرآن ابتدایی

نقش نهادهای جامعه در توسعه فرهنگ آموزش قرآن

بخش های داخل آموزش و پرورش :
 
مدیران مدارس : شرکت در دوره های ضمن خدمت قرآن ، تشکیل جلسات قرآنی در مدارس و مسجد ،
نظارت کامل بر روش تدریس معلّمان در درس قرآن و فراهم نمودن دوره ضمن خدمت ، بازدید از کلاسها
و ارزیابی دانش آموزان ، فراهم نمودن لوحه و نوار و کتاب راهنما و ...،  تشکیل جلسه با مادر دانش آموزان
 
کارشناسان دوره ابتدایی : مهم ترین وظایف آنها ارتقای سواد قرآنی خویش ، برگزاری جلسات برای توسعه
انس با قرآن ،  بازدید از مدارس و نظارت کامل در نواقص، فراهم نمودن شرایط دوره های ضمن خدمت ،
 فراهم نمودن کتاب های راهنمای معلّم و لوحه آموزشی ، تشویق معلّمان و مدیران موفّق
 
دارالقرآن و فعالیت های مکمل قرآنی : برگزاری مسابقات قرآنی توسط معاونت پرورشی در سطح مدارس
 
بخش های خارج از آموزش و پرورش :

خانواده : بیشترین تأثیر را بر کودکان دارد.نقش پذیری از والدین و الزام آموزش قرآن توسط پدر.

ارتباط با اولیا و دعوت از آنها به ویژه مادران در آغاز سال تحصیلی و آشناکردن آنها با برنامه های
آموزشی .ارتقای سواد قرآنی و انس دائمی اولیا با قرآن بیشترین تأثیر را بر فرزند دارد.
 
مساجد و سایر نهادهای مردمی : ارتباط معلمان با مساجد و تشویق دانش آموزان به شرکت در آنها
 
صدا و سیما و سایر نهادهای دولتی : ارتباط معلمان با وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی و ...
+ نوشته شده در  یکشنبه 25 مهر1389ساعت   توسط جواد بوجاری ورزنه  |