آموزش مبانی قرآن در دوره ابتدایی

روش تدریس دروس کامل قرآن ابتدایی

روش تدریس پیام قرآنی

 فایده پیام قرآنی این است که دانش آموزان در گروه های خود بحث و گفتگو کرده و کار گروهی را یاد
می گیرند و تفکّر و تدبّر در آیات را تجربه می کنند که این گامی است به سوی انس دائمی با قرآن کریم.
 
 مراحل تدریس :
 ابتدا دانش آموزان به صورت دسته جمعی و سپس به صورت انفرادی پیام را  می خوانند - ترجمه پیام توسط
 یک دانش آموز خوانده می شود –گفتگو در گروه با توجه به تصاویر و داستان یا شعر و...شروع می شود –
مطالب گروه ها توسط معلّم جمع آوری و تکمیل و هدایت می شود - برای تعمیق یادگیری استفاده از
ضرب المثل ، داستان ، شعر و ... پیشنهاد می شود – از دانش آموزان بخواهید از مصادیق و نمونه های زندگی
خود در مورد مفهوم پیام مطالبی را تعریف کنند – از دانش آموزان بخواهید تا برای جلسه بعد در مورد مفهوم
پیام نقّاشی بکشند ، خاطره تعریف کنند و ... – حفظ پیام قرآنی بسیار مفید است ولی نباید اجباری در کار باشد –
نصب پیام در کلاس و تعویض آن با پیام جدید–توجه دادن دانش آموزان در موقعیت های مختلف و زنگ های
 دیگر به مفهوم پیامتشویق دانش آموزان به نوشتن پیام قرآنی در روزنامه دیواری،نقاشی تصاویر کنار پیام  و ..
+ نوشته شده در  سه شنبه 27 مهر1389ساعت   توسط جواد بوجاری ورزنه  |