X
تبلیغات
آموزش مبانی قرآن در دوره ابتدایی - روش تدریس پیام قرآنی

آموزش مبانی قرآن در دوره ابتدایی

روش تدریس دروس کامل قرآن ابتدایی

روش تدریس پیام قرآنی

 فایده پیام قرآنی این است که دانش آموزان در گروه های خود بحث و گفتگو کرده و کار گروهی را یاد
می گیرند و تفکّر و تدبّر در آیات را تجربه می کنند که این گامی است به سوی انس دائمی با قرآن کریم.
 
 مراحل تدریس :
 ابتدا دانش آموزان به صورت دسته جمعی و سپس به صورت انفرادی پیام را  می خوانند - ترجمه پیام توسط
 یک دانش آموز خوانده می شود –گفتگو در گروه با توجه به تصاویر و داستان یا شعر و...شروع می شود –
مطالب گروه ها توسط معلّم جمع آوری و تکمیل و هدایت می شود - برای تعمیق یادگیری استفاده از
ضرب المثل ، داستان ، شعر و ... پیشنهاد می شود – از دانش آموزان بخواهید از مصادیق و نمونه های زندگی
خود در مورد مفهوم پیام مطالبی را تعریف کنند – از دانش آموزان بخواهید تا برای جلسه بعد در مورد مفهوم
پیام نقّاشی بکشند ، خاطره تعریف کنند و ... – حفظ پیام قرآنی بسیار مفید است ولی نباید اجباری در کار باشد –
نصب پیام در کلاس و تعویض آن با پیام جدید–توجه دادن دانش آموزان در موقعیت های مختلف و زنگ های
 دیگر به مفهوم پیامتشویق دانش آموزان به نوشتن پیام قرآنی در روزنامه دیواری،نقاشی تصاویر کنار پیام  و ..
+ نوشته شده در  سه شنبه 27 مهر1389ساعت   توسط جواد بوجاری ورزنه  |